Các phần mộ tử sỹ VNCH bị lãng quên ở nghĩa trang Đồi Hoa Sim và Bảo An

Các phần mộ tử sỹ VNCH bị lãng quên ở nghĩa trang Đồi Hoa Sim và Bảo An
Từ năm 2003 cho đến nay, Quý Soeur Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang đã cải táng, di dời được nhiều ngôi mộ vô danh tại Đồi Hoa Sim, nghĩa trang Bảo An – Thân Thiện, ở bụi cây, góc đường… trong đó có 474 phần mộ của các tử sỹ VNCH.

Soeur Maria Nguyễn Thị Thanh Mai, Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, phụ trách cộng đoàn Đồng Tiến, ước mong, thân nhân của Quý tử sỹ VNCH có thể liên lạc trực tiếp với Quý cha DCCT hoặc Quý Soeur, để có những thông tin chi tiết cụ thể về các ngài trước khi cải táng các ngài về quê hương.

VRNs xin gửi đến Quý vị ‘danh sách các phần mộ bị lãng quên ở nghĩa trang kỳ sơn Đồi Hoa Sim và Bảo An – Thân Thiện’ đã được cải táng và chôn cất tại nghĩa trang Đồng Tiến do Quý Soeur cung cấp.

Pv.VRNs

150104007

CÁC PHẦN MỘ BỊ LÃNG QUÊN Ở ĐỒI HOA SIM LẠC HỒNG VIÊN

150104003150104004

CÁC PHẦN MỘ BỊ LÃNG QUÊN Ở BẢO AN – TÂN THIỆN

150104005150104006

Xem thêm: Nghĩa Trang Văn Điển