Công viên Thiên Đức ngày 30/04/2016

Công viên Thiên Đức ngày 30/04/2016
Hình ảnh tại Công viên nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên trong ngày lễ 30/04/2016, trong ngày lễ vẫn có rất nhiều khách hàng lên tham quan Công viên Thiên Đức.