Công viên Thiên Đức tháng 04/2016

Công viên Thiên Đức tháng 04/2016
Một số hình ảnh vào tháng 04 năm 2016 tại Công viên Thiên Đức, bên cạnh đó công trình Nhà Tang Lễ - Đài Hóa Thân Hoàn Vũ đã đi vào hoạt động bắt đầu từ đầu năm 2016.