Di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa - Hồ Chí Minh

Di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa - Hồ Chí Minh
UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương di dời nghĩa trang viên Bình Hưng Hòa bằng hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương di dời nghĩa trang viên Bình Hưng Hòa bằng hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

UBND quận Bình Tân cần lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực tiến hành xây dựng các tiêu chí kêu gọi đầu tư dự án và thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá các khu đất dự kiến kêu gọi đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu lập dự án xây dựng hai tháp lưu cốt và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực tháp lưu cốt trong năm 2015.

* UBND TP cũng chỉ đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị kiểm tra công tác tổ chức thi công dự án xây dựng đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành – Suối Tiên, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công. Trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị phải chịu trách nhiệm về các sự cố công trình.

Xem thêm: nghĩa trang mai dịch