Hình ảnh Công viên Thiên Đức tháng 02/2017

Hình ảnh Công viên Thiên Đức tháng 02/2017
Một số hình ảnh tại Công viên Thiên Đức thàng 02/2017, các hạng mục công trình: Tượng phật Adi Đà cao 48m, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Hồ Lục Thủy, Chùa Thiên Long, Vườn Tượng Phật, Khu vui chơi trẻ em...