Hình ảnh Công viên Thiên Đức tháng 12/2016

Hình ảnh Công viên Thiên Đức tháng 12/2016
Nổi bật giữa Dự án Công viên Thiên Đức là Đức tượng Phật A Di Đà cao 48 m (do nghệ nhân Thụy Lam thực hiện) đứng trên Đài sen nhìn xuống.