Hình ảnh Đại lễ khánh thành Tượng Phật A DI ĐÀ cao 48m lớn nhất miền Bắc

Hình ảnh Đại lễ khánh thành Tượng Phật A DI ĐÀ cao 48m lớn nhất miền Bắc
Được khởi công vào tháng 4/2016 và đến tháng 3/2017 tượng được hoàn thành. Phần sân hành lễ dưới chân tượng phật rộng 2.500m2 được đổ bê tông lát đá xanh. Tượng được thực hiện bởi nhà điêu khắc Thụy Lam cùng các học trò. Điêu khắc gia Thuỵ Lam được nhiều người xem là một người có “bàn tay vàng” khi tạo tác ra nhiều pho tượng Phật kỷ lục.