Hình ảnh Đại lễ Vu lan tại Công viên Thiên Đức 2017

Hình ảnh Đại lễ Vu lan tại Công viên Thiên Đức 2017
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU được tổ chức vào Chủ nhật ngày 03/09/2017 (tức ngày 13/07 Âm Lịch). Tại Chùa Thiên Long - Công viên Tưởng niệm Thiên Đức.