Hình ảnh Lễ An vị Xá Lợi Phật tại Công viên Tưởng niệm Thiên Đức

Hình ảnh Lễ An vị Xá Lợi Phật tại Công viên Tưởng niệm Thiên Đức
Lễ Cung Nghinh và An vị Xá Lợi Phật tại Chùa Thiên Long - Công viên Thiên Đức vào Chủ nhật 21/5/2017