Hình ảnh Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên tháng 02/2015

Hình ảnh Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên tháng 02/2015
Một số hình ảnh đẹp tại công viên nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên vào dịp gần Tết Nguyên Đán 2015