Hình ảnh Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên tháng 05/2015

Hình ảnh Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên tháng 05/2015
Hình ảnh tại Công viên Nghĩa trang sinh thái Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên tháng 05 năm 2015. Thăm quan du lịch miễn phí vào thứ 7 hàng tuần cùng với rất nhiều dịch vụ: chụp ảnh lưu niệm, xe đưa đón, xe điện, ăn nhẹ bữa trưa, cúng giỗ online...