Hình ảnh Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên tháng 12/2015

Hình ảnh Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên tháng 12/2015
Cảnh quan và đội ngũ nhân viên phục vụ lễ tân tại Công viên Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên.