Hồ Lục Thủy tại Công viên Nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên

Hồ Lục Thủy tại Công viên Nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên
Một số hình ảnh về Hồ Lục Thủy tại Công viên Nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên