Lễ Vu Lan 08/2016 - Công viên Thiên Đức

Lễ Vu Lan 08/2016 - Công viên Thiên Đức
Chương trình Đại lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức sáng 14/08/2016 tại chùa Thiên Long- xã Trung Giá, huyện Phù Ninh, Phú Thọ (trong khuông viên Công viên Thiên Đức)