Lễ vu lan tại Công viên Nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên

Lễ vu lan tại Công viên Nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên
Công viên Nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (Phú Thọ) - "một trong những công viên đẹp nhất Việt Nam" đã tổ chức Đại lễ Vu lan và đón đông đảo người dân về thăm.