Mộ gia tộc

Mộ gia tộc
Quy mô lớn với nhiều mộ ghép lại trong một khuôn viên cho cả gia tộc

Các khuôn viên Mộ Gia Tộc trong Công viên Nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên:

- Khu mộ gia tộc được xây dựng đáp ứng theo nhu cầu chôn cất chung của gia tộc, có diện tích từ 70m2 ÷ 500m2. Trong khuôn viên khu mộ bao gồm:

+ Đường giao thông trong khu mộ: gồm đường trục chính. Cốt cao độ đường giao thông được xác định trong quy hoạch chi tiết.

+ Cây xanh: Phần đất còn lại ngoài mộ phần và đường giao thông được sử dụng để trồng cây xanh, trồng cỏ.

- Khuyến khích khách hàng sử dụng khuôn viên đất mộ gia tộc trong Vĩnh hằng viên mai táng theo tỷ lệ Táng một lần 30% - Cát Táng 70% (Để tối ưu hóa quỹ tài nguyên đất).

- Giá cả từng Khu, từng lô mộ gia tộc trong Vĩnh hằng viên được niêm yết công khai theo Báo giá của Công ty cung cấp.