Một thoáng Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên

Một thoáng Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên
Thiên đức vĩnh hằng Viên là công viên nghĩa trang mang tính chất không phải là một nghĩa trang như mọi người nghĩ nữa nó làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của người dân Việt bởi khi đến nơi đấy ta như tìm lại được khoảng không gian yên tĩnh thành bình .. —