Nghĩa Trang Mai Dịch Tiếp Tục Được Mở Rộng

Nghĩa Trang Mai Dịch Tiếp Tục Được Mở Rộng
Nghĩa trang Mai Dịch sẽ được cải tạo hệ thống tường rào hiện trạng, xây tường rào mới bao quanh phần đất mở rộng. Tại phần mở rộng sẽ quy hoạch nơi an táng liệt sĩ (khoảng 500 mộ), quy hoạch nơi an táng cán bộ cao cấp khi quan đời.

Nghĩa trang Mai Dịch sẽ được cải tạo hệ thống tường rào hiện trạng, xây tường rào mới bao quanh phần đất mở rộng. Tại phần mở rộng sẽ quy hoạch nơi an táng liệt sĩ (khoảng 500 mộ), quy hoạch nơi an táng cán bộ cao cấp khi quan đời. Diện tích còn lại bố trí làm vườn hoa, thảm cỏ và đường nội bộ (chiều rộng mặt cắt đường khoảng 4,5m).

Nghĩa trang mai dịch được xây mới rộng hơn và quy mô lớn hơn nhiều lần

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Ban Tổ chức Trung ương về việc đầu tư hơn 70 tỷ đồng mở rộng 3.000 m2 nghĩa trang Mai Dịch để quy hoạch nơi an táng thêm 500 mộ liệt sĩ và cán bộ cao cấp khi qua đời.

Trên cơ sở khảo sát hiện trạng nghĩa trang Mai Dịch, UBND thành phố Hà Nội đã báo cáo Ban Tổ chức Trung ương chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng, cải tạo, nâng cấp trong thời gian tới. Cụ thể, sẽ điều chỉnh, mở rộng khuôn viên nghĩa trang thêm khoảng 3.000 m2 với tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng.

Theo UBND thành phố Hà Nội, khu trung tâm nghĩa trang Mai Dịch được làm mới 8 hố mộ chuẩn bị cho cán bộ khai quốc khi qua đời và được lát gạch chữ “Thọ” ở lối đi, bỏ vỉa đá và cải tạo lại vườn hoa.

Hà Nội cũng sẽ cải tạo khu mô liệt sĩ hiện có trong nghĩa trang (1.228 mộ). Công việc cụ thể là bóc dỡ lớp đá ốp cũ, xây và ốp lại đá granit phần mộ. Lát gạch đỏ phần nền, lối đi, ốp đá granit tường hoa thấp.

Với khu mộ cao cấp lớp ở nghĩa trang mai dịch thì hệ thống gách lát cũ lối đi được bóc dỡ, thay vào đó là gạch Terazzo.