Nhập bình tro cốt tại Nghĩa trang Văn Điển

Nhập bình tro cốt tại Nghĩa trang Văn Điển
Khách hàng làm thủ tục nhập bình tro cốt tại 02 điểm ký hợp đồng của Ban phục vụ lễ tang nghĩa trang văn điển Hà Nội.

Để phục vụ nhân dân gửi bình tro cốt ngắn hạn tại nghĩa trang văn điển, 01 năm, 03 năm, 10 năm và lâu dài. Ban phục vụ lễ tang Hà Nội giải quyết nhập bình tro cốt vào các nhà để tro cốt trong nhà và ngoài trời tại Nghĩa trang Văn Điển, cụ thể như sau:

1. Gửi ngắn hạn tại nghĩa trang văn điển từ 100 ngày đến dưới 1 năm:

Nhà để tro cốt trong nhà B12­A1; B12­A2; B12­A3 (khu hỏa táng)

2. Gửi 01 năm, 03 năm và 10 năm tại nghĩa trang văn điển

- Nhà để tro cốt trong nhà: Nhà L,N (từ N1÷N5)

- Nhà để tro cốt trong nhà: Nhà A,B (khu hỏa táng)

3. Gửi lâu dài ở nghĩa trang văn điển

- Nhà để tro cốt ngoài trời: Nhà A2

- Nhà để tro cốt gia đình ngoài trời (để 02 lọ tro cốt): Nhà Đ,F

Khách hàng làm thủ tục nhập bình tro cốt tại 02 điểm ký hợp đồng của Ban phục vụ lễ tang nghĩa trang văn điển Hà Nội:

+ Điểm ký hợp đồng 125 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội

+ Điểm ký hợp đồng Nghĩa trang Văn Điển - đường Phan Trọng Tuệ - xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội.

Giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

Nhà gửi bình tro cốt trong nhà

Nhà để lọ tro gia đình (02 bình tro) ngoài trời

Nhà gửi bình tro ngoài trời