Tang lễ Nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập tại Công viên Thiên Đức

Tang lễ Nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập tại Công viên Thiên Đức
Vào hồi 15h00 ngày 23/03/2016 Nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Công viên nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng, Phú Thọ.