Tang lễ Nhạc sỹ Thanh Tùng tại Công viên Thiên Đức

Tang lễ Nhạc sỹ Thanh Tùng tại Công viên Thiên Đức
Tang lễ của Nhạc sỹ Thanh Tùng được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng trong buổi sáng ngày 22/03. Sau đó Nhạc sỹ được an táng tại Công viên Thiên Đức Vĩnh Hằng Phú Thọ.