Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên trong giai đoạn hoàn thiện

Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên trong giai đoạn hoàn thiện
Những hình ảnh công trình đang được hoàn thiện thể hiện nỗ lực của Thiên Đức trong việc xây dựng một công viên có giá trị tâm linh thực sự

Hình ảnh Công trường tại Nghĩa Trang Thiên Đức