Thủ đô Hà Nội sẽ có 44 nhà tang lễ

Thủ đô Hà Nội sẽ có 44 nhà tang lễ
Về quy hoạch mạng lưới nhà tang lễ, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội sẽ có 44 nhà tang lễ. Trong đó, tiếp tục xây dựng 7 nhà tang lễ thuộc các dự án đang triển khai; dự kiến xây dựng mới 26 nhà tang lễ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội, nhà tang lễ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về quy hoạch mạng lưới nhà tang lễ, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội sẽ có 44 nhà tang lễ. Trong đó, sẽ cải tạo, nâng cấp 11 nhà tang lễ hiện có (nhà tang lễ thành phố và nhà tang lễ trong bệnh viện) nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường; tiếp tục xây dựng 07 nhà tang lễ thuộc các dự án đang triển khai; dự kiến xây dựng mới 26 nhà tang lễ (trong đó 1 nhà tang lễ quốc gia).

nhà tang lễ

Đồng thời, tiến hành quy hoạch các cơ sở hỏa táng với tổng số 9 cơ sở trong đó: Tiếp tục sử dụng cơ sở hỏa táng hiện có tại Nghĩa trang Văn Điển phục vụ nhu cầu hỏa táng cho khu vực đô thị trung tâm Thành phố Hà Nội và xây dựng 8 cơ sở hỏa táng mới.

nhà tang lễ hà nội

Tổng kinh phí để thực hiện đồ án Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội, nhà tang lễ đến năm 2030 vào khoảng 24.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn đến năm 2020 khoảng 13.000 tỷ đồng.

Video mô hình xây dựng một số nhà tang lễ tại thủ đô Hà Nội

Nguồn: Cổng thông tin chính phủ

Xem thêm: Nhà tang lễ Phùng Hưng, Nhà tang lễ Thanh Nhàn, Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, Nhà tang lễ Thanh Trì, Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, Nhà tang lễ Văn Điển