Tổng quan dự án Công viên Thiên Đức

Tổng quan dự án Công viên Thiên Đức
Công viên Thiên Đức diện tích gần 100 hecta Gồm 9 quả đồi: Đồi Hoàng Long, đồi Kim Quy, đồi Phượng Hoàng, đồi Đại Cát, Đại An, Kỳ Lân, Đại Phát, Đại Lộc, Đại Phúc, Vườn Đào, Vườn Thánh, Chùa Thiên Long

Công viên Thiên Đức diện tích gần 100 hecta Gồm 9 quả đồi:

- Đồi Hoàng Long

- Đồi Kim Quy

- Đồi Phượng Hoàng

- Đồi Đại Cát

- Đồi Đại An

-Đồi Kỳ Lân

- Đồi Đại Phát

- Đồi Đại Lộc

- Đồi Đại Phúc

- Vườn Đào

- Vườn Thánh

- Chùa Thiên Long