Truyền hình Hà Nội đưa tin về Lễ Khánh thành Tượng Phật A DI ĐÀ cao 48m

Truyền hình Hà Nội đưa tin về Lễ Khánh thành Tượng Phật A DI ĐÀ cao 48m
Lễ khánh thành TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ cao 48m lớn nhất miền Bắc tại CÔNG VIÊN TƯỞNG NIỆM THIÊN ĐỨC - Phù Ninh, Phú Thọ

Lễ khánh thành TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ cao 48m lớn nhất miền Bắc tại CÔNG VIÊN TƯỞNG NIỆM THIÊN ĐỨC - Phù Ninh, Phú Thọ