Truyền Thuyết Con Lạc cháu Hồng - Vĩnh Hằng Viên

Truyền Thuyết Con Lạc cháu Hồng - Vĩnh Hằng Viên
Thỉnh thoảng đọc báo thấy nói người Việt Nam mình là con Lạc cháu Hồng hay gọi là Lạc Hồng, gần 30 năm sống trên đời vẫn không biết tại sao lại gọi là như thế cả.

Lạc Hồng - Con Lạc thì có thể đoán là do tất cả người Việt đều do Lạc Long Quân vào Âu Cơ sinh ra, con của Lạc Long Quân, gọi là “con Lạc” là đúng lắm rồi. Còn cháu Lạc Hồng Viên thì như thế nào nhỉ? Gần đây rỗi việc đọc sử Việt Nam mới biết, bây giờ tranh thủ ngồi tóm tắt lại.

Theo truyền thuyết và sử cũ thì dân Việt mình đều được sinh ra từ cái bọc trăm trứng của Âu Cơ và Lạc Long Quân, xong rồi không hiểu sao đó (có lẽ sống không hợp với nhau, hai ông bà chia tay nhau , mỗi người mang 50 con lên rừng xuống biển, người con lớn nhất của Âu Cơ và Lạc Long Quân, một thanh niên có tài năng phi thường, lập quốc ở Phong Châu (Phú Thọ), đặt tên nước là Văn Lang, xưng vương lấy hiệu là Hùng Vương, là vị vua đầu tiên của nước Việt Nam, hàng ngàn năm nay vẫn luôn được dân mình tôn thờ là Vua Tổ Hùng Vương. Lạc Hồng Viên - Cái chữ Lạc trong “con Lạc”, đúng theo ý mình đoán bừa hồi xưa, là lấy từ cha Lạc Long Quân của người Việt.

Vua Tổ Hùng Vương, tuy là vua đầu tiên của Việt Nam, nhưng mà vẫn là cháu chắt chút chít không biết bao nhiêu đời của của vua Thần Nông bên Trung Quốc (đau lòng quá). Cha của Hùng Vương, tức Lạc Long Quân, là con trai của Kinh Dương Vương. Đọc linh tinh thì thấy ghi Kinh Dương Vương có họ là Hồng Bàng. Một số nơi thì ghi Hồng Bàng lại là tên của một thị tộc/bộ lạc mà Kinh Dương Vương làm chủ. Nói tóm lại thì hai chữ Hồng Bàng vẫn gắn liền với ông. Chữ “cháu Hồng” trong con Lạc cháu Hồng chính là từ hai chữ “Hồng Bàng” này mà ra.

Dân tộc Việt bao nhiêu năm vẫn luôn tự hào là con rồng cháu Lạc Hồng, là dòng giống Lạc Hồng (tổ Lạc Long Quân, họ Hồng Bàng) là vì lý do như thế.

Mà Vua Tổ Hùng Vương sau khi lập nước, cai trị anh minh, mở mang bờ cõi, mất vào ngày 10-3. Vì thế mới có câu

“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”

chính là để nói đến ngày giỗ của vị vua đầu tiên của dân tộc.

Lịch sử Việt Nam, xem tại đây:Con cháu Lạc Hồng (http://thienducvinhhangvien.com/lac-hong-vien-phu-tho-242.html) thời mở mang dựng nước mang nhiều màu sắc thần thoại như rồng với tiên là do mình không có người chép sử. Mãi đến năm hơn 1000 bao nhiêu mới có bộ quốc sử đầu tiên do Lê Văn Hưu viết.