Xã đội trưởng Hà Nội chiếm đất nghĩa trang Liệt Sĩ?

Xã đội trưởng Hà Nội chiếm đất nghĩa trang Liệt Sĩ?
Hoàn toàn có cơ sở để khẳng định ông Bùi Văn Thể - Xã đội trưởng xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội lấn chiếm gần 200m2 đất nghĩa trang liệt sỹ để xây dựng nhà ở kiên cố....

Báo NNVN số ra ngày 13/7/2016 có bài phản ánh: “Xã đội trưởng chiếm gần 200m2 đất nghĩa trang liệt sỹ làm nhà”. Nội dung cho biết, ông Bùi Văn Thể - Xã đội trưởng xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội lấn chiếm gần 200m2 đất nghĩa trang liệt sỹ để xây dựng nhà ở kiên cố....

Nhà riêng của ông Bùi Văn Thể trên đất nghĩa trang liệt sỹ xã Tam Đồng UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 4176/UBND-TKBT yêu cầu huyện Mê Linh kiểm tra thông tin. Sau đó, UBND xã Tam Đồng đã thành lập Tổ kiểm tra xác minh diện tích đất hộ ông Bùi Văn Thể đang sử dụng xây dựng nhà ở giáp nghĩa trang liệt sỹ xã Tam Đồng. Ngày 5/10/2016, UBND xã Tam Đồng đã ban hành kết luận số 01/KL-UBND khẳng định, hộ gia đình ông Bùi Văn Thể xây dựng nhà ở 2 tầng kiên cố và công trình phụ từ năm 2008 trên phần diện tích 192m2 và sử dụng từ đó đến nay. “Nội dung phản ánh của Báo NNVN đối với hộ ông Bùi Văn Thể chiếm gần 200m2 đất để xây dựng nhà ở là có cơ sở”, UBND xã Tam Đồng kết luận....